19 december 2017

Kerstgroet 2017

Inspiratie

Als Christenen mogen we ons rond deze Adventstijd in het bijzonder richten op het Beginpunt, de geboorte van Jezus. Wat leerde Hij ons?


De Bijbel geeft ons vier uitgangspunten mee die wij mogen toepassen in de dagelijkse politieke beslommeringen, te weten rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.


''Voor een dorp dat wij door willen geven!''

Op het CDA verkiezingsprogramma 2018-2022, dat half januari uitkomt, staat ''Voor een dorp dat wij door willen geven''. Daarbij vormen de vier uitgangspunten het vertrek van het verkiezingsprogramma. In 2017 hebben het bestuur en de fractie op diverse momenten, onder meer bij Moonlight shopping, aan de inwoners gevraagd wat kan beter in ons rivierdorp? Dat heeft geleid tot boeiende en inspirerende gesprekken. Wij zullen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 op diverse momenten weer in gesprek gaan met de inwoners.

Een aantal thema's staat centraal in ons komende verkiezingsprogramma:

Waarden en tradities. Deze zijn belangrijk voor onze samenleving. Veel mensen maken zich zorgen hoe wij met elkaar omgaan. De kerstboodschap geeft aan hoe wij met elkaar dienen om te gaan.

Sterke samenleving. Het CDA maakt zich hard voor het zogenaamde ''recht om uit te dagen''. Met dit recht krijgen inwoners de gelegenheid een alternatief voorstel voor bijvoorbeeld de inrichting van een speeltuin in te dienen.
Met de Drechtsteden maakt het CDA zich verder hard voor een intensievere lobby A15. Het CDA zet zich in voor elektrische oplaadpunten voor auto en fiets. Er worden ook huizen gebouwd voor het duurzaam in stand houden van gemeentelijke voorzieningen.

Familie en gezin. Het CDA maakt zich hard voor een jaarlijkse week van de Pleegzorg in Hardinxveld-Giessendam. Het CDA bepleit een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg om onnodige uitstroom naar dure voorzieningen te voorkomen.

Zorg voor elkaar. Geef de mantelzorger een vaste positie bij het keukentafelgesprek.
De financiële middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het sociaal domein blijven beschikbaar voor werk-, zorg- en jeugdtaken. Het regionale armoedebeleid wordt geëvalueerd.

Eerlijke economie. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente met het bedrijfsleven overlegt over de toekomst van leegstaande winkelpanden en bedrijfsgebouwen.

Denkt U mee? WIlt U het ons laten weten als het beter kan?
Het CDA wenst een ieder gezegende kerstdagen toe!


Timon van Zessen, voorzitter CDA Hardinxveld-Giessendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.