13 december 2018

Kerstgroet 2018

Kerstgroet 2018 ''Voor een dorp dat wij door willen geven''

Het kerstfeest is het feest van het licht. Wij staan stil bij de komst van Christus en laten ons inspireren door het Evangelie. De Bijbel geeft ons vier uitgangspunten mee die wij mogen toepassen in de dagelijkse politieke beslommeringen zoals rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.


Voor het CDA is 2018 een succesvol jaar geweest. Het CDA mag zich sinds 21 maart weer met twee raads- en burgerleden, een steunfractie en CDA bestuur profileren.

''Voor een dorp dat wij door willen geven!'' is de kop van ons verkiezingsprogramma. Het programma is de komende 4 jaar leidraad voor het bestuur en de fractie. Immers er is een nieuw college van Burgemeester & Wethouders dat wij op basis van ons programma beoordelen.

Wij gaan continu in gesprek met de inwoners. Vaste momenten hiervoor zijn de Braderie en Moonlight shopping. Wij houden op 26 januari aanstaande een zwerfvuil inzamelingsactie. Wij presenteren ons op 16 maart 2019 voorafgaande aan de Provinciale Staten verkiezingen.

Een aantal thema's staan de komende jaren centraal:

Waarden en tradities. Deze zijn belangrijk voor onze samenleving. Veel mensen maken zich zorgen hoe wij met elkaar omgaan. De kerstboodschap geeft aan hoe wij met elkaar dienen om te gaan. Sinds 2018 is Hardinxveld-Giessendam volwaardig lid van de Drechtraad. Voor de inwoners moet duidelijk zijn welke voordelen er zijn doordat onze gemeente onderdeel is van de Drechtsteden.

Sterke samenleving. Inwoners zijn aanzet bij toekomstige plannen ''woningen van aardgas los''. Er worden huizen gebouwd voor het duurzaam in stand houden van gemeentelijke voorzieningen. Het CDA hecht er waarde aan dat er in de raad afspraken worden gemaakt op welke terreinen participatie kan plaatsvinden en hoever je hierin als gemeentebestuur in wil gaan. Het CDA maakt zich hard voor een fietspad tussen de Sluisweg en Kanaaldijk-Noord.

Familie en gezin. Het CDA bepleit een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg om onnodige uitstroom naar dure voorzieningen te voorkomen.

Zorg voor elkaar. De financiële middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het sociaal domein blijven beschikbaar voor werk-, zorg- en jeugdtaken. Het regionale armoedebeleid wordt geëvalueerd.

Eerlijke economie. Wij hebben de aarde in bruikleen. In 2019 zal het CDA zich blijven inzetten voor een duurzame samenleving. Nieuwbouw en renovatieplannen worden zorgvuldig ingepast.

Wij kennen in Nederland gelukkig geen Amerikaanse toestanden zoals tentenkampen van daklozen onder snelwegviaducten of verwarde mensen die kriskras over straat lopen. Ik ben hiervan getuige geweest tijdens mijn reis met mijn gezin door Amerika afgelopen zomer.

Het kerstfeest is het feest van het licht, van solidair zijn.
Het CDA bestuur wenst u/ jullie allen gezegende kerstdagen toe.
Timon van Zessen, voorzitter ad interim CDA Hardinxveld-Giessendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.