23 september 2020

Motie, in te brengen in het najaar 2020

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op "een nog nader te bepalen datum":

Overwegende dat:

  • De Regionale Energie Strategie ook lokaal ingevuld dient te worden;

  • In de Lokale Energieagenda de actie ‘’zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen’’ is genoemd;

  • Gemeentelijke gebouwen zich lenen voor verduurzaming zoals het plaatsen van zonnepanelen;

  • De gemeente Hardinxveld-Giessendam een voorbeeldfunctie heeft;

  • De reserve Duurzaamheid hierbij inzetbaar kan zijn;

    Verzoekt het college:

  • Een analyse te maken naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen;

  • Hierop terug te komen, bijvoorbeeld in de nota Maatschappelijk Vastgoed.

Was getekend,
CDA , Timon van Zessen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.