02 november 2020

Motie zonnepanelen ingebracht en aangenomen.

‘’Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen’’
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 29 oktober 2020,

Overwegende dat:

- De Regionale Energie Strategie ook lokaal ingevuld dient te worden;
- In de Lokale Energieagenda de actie ‘’zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen’’ is genoemd;
- Gemeentelijke gebouwen zich lenen voor verduurzaming zoals het plaatsen van zonnepanelen;
- De gemeente Hardinxveld-Giessendam een voorbeeldfunctie heeft;
- De reserve Duurzaamheid hierbij inzetbaar kan zijn;

Verzoekt het college:
- Een analyse te maken naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen;
- Hierop terug te komen, bijvoorbeeld in de nota Maatschappelijk Vastgoed.

De raad van Hardinxveld-Giessendam heeft op 29 oktober 2020 met 15 van de 16 stemmen (op fractie Philippo na) de motie ‘’Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen’’ aangenomen.
Voor het CDA is duurzaamheid een groot goed.
CDA fractie vindt het belangrijk dat gemeente haar voorbeeldfunctie bij duurzaamheid serieus neemt, door zonnepanelen op het gemeentehuis, sporthal dan wel op ander gemeentelijk vastgoed te plaatsen.
Dat is relatief eenvoudig. CDA fractie zegt dus: ‘’doen!’’
Wethouder Neverveen gaf aan dat de motie als steun in de rug wordt gezien.

Timon van Zessen, voorzitter a.i. CDA Hardinxveld-Giessendam

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.