07 november 2019

Najaarsnota 2019, bijdrage CDA fractie

CDA bijdrage najaarsnota 2019 Debat 31 oktober 2019 raad

Financiële duurzaamheid
Financiële duurzaamheid is voor de CDA-fractie belangrijk. Voor de controlerol van de raad is een najaarsnota van belang om de vinger aan de pols te houden. Het CDA kan instemmen met de najaarsnota met de volgende kanttekeningen:

Het saldo Najaarsnota kent een nadeel van € 165.000, redenen hiervoor lagere opbrengsten begraafrechten en andere inschattingsmethode van de bouwleges. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar de werkelijke rekeningcijfers over 2019 en wat bijvoorbeeld het aandeel jeugd en zorgondersteuning hierin is.

Programma Bestuur
Voor het tweede jaar Drechtsteden. Ik heb zelf de pittige Drechtraadvergadering van 1 oktober mogen meemaken. Het cultuuraspect dient volgens de CDA fractie nadrukkelijk meer aandacht te krijgen. Zie ook verder de brief van de voorzitter. Ombuigingen bij de sociale dienst worden weliswaar aangeboden alleen vertraagd. Samenwerken doe je met elkaar.

Programma Ondernemen en bedrijvigheid
Aan de slag met de economische visie
Wij zijn erg benieuwd naar de economische visie en de gevolgen en kansen van duurzaamheid hierin. Zoals weet heeft Hardinxveld een aantal kantoren leegstaan, daar liggen kansen voor startende ondernemers.

Afrondend
Wij kunnen instemmen met de Najaarsnota. Het verschaft inzicht in wat de gemeente heeft bereikt en de financiële stand van zaken. Wij hopen dat het financieel perspectief verbetert. Ook hopen wij dat in de toekomst minder taken doorgeschoven worden en dat het ambtelijke apparaat volledig qua bezetting is toegerust om de taken uit te voeren zodat dat wij als raad onze besluiten kunnen nemen.


Timon van Zessen

CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.