26 maart 2021

Omleggen "treur"eik

De CDA fractie heeft een vraag aangekondigd voor het Vragenkwartiertje tijdens Het Debat.

Mw. Hoekstra heeft een brief gestuurd aan de raad en het college over een kap van een boom in het gebied de Rokerij. Nu is het niet de bedoeling over elke gekapte boom een vraag te stellen. Wel is de CDA – fractie verwonderd dat de aannemer letterlijk met de botte bijl te keer is gegaan. De CDA - fractie heeft veel overleg gehad met omwonenden over de bomenkap, daar is krediet mee opgebouwd. En nu dit? CDA fractie vraagt zich af hoe het gesteld staat met inlevingsvermogen van de ontwikkelaar. Immers in de raad van 21 januari hebben alle fracties zich geuit over het groen in de Rokerij. Krediet was zoals gezegd weer opgebouwd over toezeggingen van de wethouder.

Omwonenden hebben ook een boom technisch adviseur ingeschakeld op eigen titel en aangegeven is dat de betreffende eik meer dan honderd jaar oud was. Hij was gezond en eiken zijn de meest waardevolle boomsoort, vanwege de enorme soortenrijkdom die er in en rond eiken leeft. Inmiddels een ‘’treur’’ eik.

De ‘’treur’’ eik is toch gekapt vanwege een rioolaanleg. Had de boom niet verplaatst kunnen worden (dat gebeurd steeds meer, zie daarvoor de site www.bomenmakelaar.nl ) dan wel is er geen innovatieve oplossing voor het rioleringsvraagstuk? Het is van belang om vanuit een andere bril naar bomen te kijken. Een duurzaamheidsbril. Recentelijk was er een bijeenkomst over de Regionale Energie Strategie waarin zelfs het idee is geopperd voor een bos langs de Tiendweg. Het gaat er nu even niet om dat de boom op particulier terrein staat; het gaat erom wat we vinden van het onnodig kappen van een honderd jaar oude ‘’treur eik’’ in het licht van duurzaamheid. Deze eik had prima gestaan in De Rokerij. Wat dat staat buiten kijf: het wordt een mooi buurtje.

En dan nu de vraag:

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan De Rokerij op 21 januari heeft wethouder Baggerman toegezegd dat het college zich maximaal in zal zetten voor het openbaar groen en bij de ontwikkelaar ter sprake zal brengen dat de bewoners betrokken worden bij het groenplan. De raad en het college hebben nu een brief ontvangen van mw. Hoekstra inzake het onnodig omkappen van een honderdjarige eik in het gebied De Rokerij.

Hoe verhouden de toezeggingen van wethouder Baggerman zich tot deze bomenkap?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.