02 juli 2018

Reactie CDA op rapport Berenschot

Reactie CDA fractie op rapport Verstandig versterken Berenschot (28/6/18)

Wat ons als fractie opvalt is dat net nadat de gemeente HG is ingevoegd in het Drechtsteden samenwerkingsverband een dergelijk kritisch rapport op tafel ligt. Net nadat een ‘’verstandshuwelijk’’ is gesloten, kunnen we (de 7 gemeenten) in relatietherapie.

Criteria voor de CDA fractie zijn:
1. Doe lokaal wat lokaal kan, alleen regionaal als het regionaal beter kan. In CDA verband spreken wij over het zogeheten subsidiariteitsbeginsel. Dit draagt bij aan de legitimiteit van het bestuur/ herkenbaarheid van bestuur. Burgers hebben recht op een efficiënte overheid (verkiezingsprogramma CDA ‘’Voor een dorp dat we door willen geven’’) .
2. Hardinxveld voelt zich verbonden met DS en evenzo met de Alblasserwaard. Maar is gesteld op zelfstandigheid. DS gemeenten zoeken samenwerking, maar blijven zichzelf.
3. De financiële gevolgen van de intreding worden gevolgd.

Aandachtspunten:
1. Investeer in relaties / open cultuur/ maken zaken bespreekbaar. De structuur is nu teveel leidend, ga vooral om op cultuur/ manier van werken.
2. Gun Dordrecht ten aanzien van economie, theater, scholen de centrumfunctie. Maar ook de kennis, netwerken die de gemeente Dordrecht heeft in Den Haag en Brussel. Onderken als omliggende gemeenten dat we niet gelijk zijn, en dat Dordrecht in regionaal/ nationaal verband de "leiding" heeft.
3. Meerwaarde samenwerking: sociaal domein, Omgevingswet, Veiligheid, transport/ maritiem.
4. Burger moet veel beter inzicht krijgen in meerwaarde samenwerking Drechtsteden. Denk aan verbreding A15, subsidiegelden Brussel/ Den Haag en woningbouwprogramma.
5. Evalueer samenwerking in de Drechtraad minimaal om de 4 jaar.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.