08 november 2019

Twee unaniem aangenomen moties

Motie Voetgangersbrug Buitendams / Marsstraat

Via diverse kanalen waaronder het Wmo platform hebben wij begrepen dat de voetgangersbrug niet uitblinkt in toegankelijkheid. Ook mijn eigen ervaring met de fiets wijst dit uit. Ook hebben we het rapport van de Fietsersbond dat deze situatie niet specifiek noemt, maar wel wijst op verbeteringen Maar voor mensen met rollators, rolstoelgebruikers wordt het een ingewikkelde tour. >>Zie bovenstaande foto.

Motie ontwikkelingen gemeentefonds

Zoals u weet zijn de gemeentelijke inkomsten gekoppeld aan de Rijksuitgaven. Nu blijkt vele jaren achter elkaar dat het Rijk zijn uitgaven niet volledig krijgt weggezet. Dit betekent voor gemeenten kortingen, hetgeen tot bezuinigingen kan leiden. Volgens de CDA-fractie is het echt tijd dat de huidige systematiek van het fonds tegen het licht wordt gehouden. Met de motie willen wij een bestuurlijk signaal richting Den Haag afgeven.

 Timon van Zessen, raadslid CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.