09 februari 2018

Wat hebben wij bereikt de afgelopen 4 jaar?

Wat hebben we bereikt in de afgelopen vier jaar?

1.            Kwaliteitsmeting over WMO-dienstverlening

2.            Aanpassing van kosten onderhoud graven

3.            Veel aandacht gevraagd voor burgerparticipatie, bijvoorbeeld via INW100

4.            Watertappunt in Boven-Hardinxveld

5.            Versneld overleg overleg met bewoners over verkeerproblematiek op de Nieuweweg.

6.            Bevorderen van intensief contact met bewonerscommissie op het gebied van wateroverlast

7.            Blijvende aandacht voor jeugdhulp-WMO. Behoud van aparte spaarpot voor het sociaal domein.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.