Buurthuis van de Toekomst

In het “Buurthuis van de Toekomst” werken sportclubs, scholen, instellingen en kerken in de wijk nauw met elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de korfbalclub meer is dan alleen een korfbalclub, maar ook een plek wordt waar je komt voor een praatje of voor huiswerkbegeleiding. Het CDA zet zich in op een goede spreiding van voorzieningen over wijken, zodat het wijk- en buurtgevoel behouden blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.