Financiële stabiliteit

Financiële stabiliteit is voor het CDA een groot goed. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen zijn doel op zich. Ze dragen bij aan het bereiken van maatschappelijke door de raad vastgestelde doelen. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen en maken hierover een afspraak door hiervoor een norm vast te stellen. De gemeentelijke risico's worden hierbij volledig afgedekt door het weerstandsvermogen. Het aantal bestemmingsreserves wordt beperkt. Een apart hoofdstuk over de reserves en voorzieningen wordt toegevoegd in de gemeentebegroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.