Gemeentelijke overheid

De dienstverlening en informatievoorziening moeten snel toegankelijk zijn. Het CDA ziet inwoners niet als klanten, maar als burgers met veel goede ideeën. Dat de gemeente zich op basis van hun ervaringen als dienstverlener zal moeten opstellen: avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoeken van ouderen, die zelf niet naar de balie kunnen komen, zijn voorbeelden van klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners. Niet iedereen heeft internet of houdt ervan via internet te communiceren. De burger houdt de keuze hoe hij of zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon of contact aan de balie. Digitale informatie en dienstverlening van gemeenten moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking.

Conflicten tussen burgers en de gemeente worden zoveel mogelijk via mediation opgelost.

De rekenkamercommissie krijgt jaarlijks budget en voert jaarlijks een raadsonderzoek uit om zo de controlerol en het budgetrecht van de raad te versterken. Het te onderzoeken onderwerp vindt in nauw overleg met de gemeenteraad plaats.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.