Grondexploitatie

De gemeente is terughoudend met de aankoop van nieuwe grond en vastgoed. Grondexploitatie dient scherp gevolgd te worden. Grote bouwplannen worden opgeknipt in deelplannen, zodat tussentijds kan worden bijgesteld op basis van marktonderzoek. Er wordt gezocht naar samenwerking met projectontwikkelaars, waardoor de gemeente minder financiële risico’s loopt. Het inzetten van grond voor tijdelijke bestemmingen, zoals sportvelden, heeft dan, uit maatschappelijk oogpunt, de voorkeur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.