Kleine detailhandel

De kleine detailhandel, vooral de zelfstandigen, staan onder druk. Maar ze bepalen wel het succes van het dorpshart. Belangrijke winkelgebieden worden autovrij. De gemeente gaat onderzoeken hoe leegstand voorkomen dan wel teruggedrongen kan worden. In samenspraak met de winkeliers zal een plan van aanpak leegstand worden opgesteld. En de gemeente gaat het gesprek aan met de verhuurders van bedrijfspanden over de hoogte van huren (Peulenstraat/Giessenhof).
Leegstaande winkels kunnen omgebouwd worden tot starterswoningen waarbij terughoudend met welstandseisen wordt omgegaan (De Buurt). Dit initiatief wil het CDA bevorderen ook in andere gedeelten van onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.