Mantelzorg

Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp is van groot belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende met als doel om diens mantelzorg vrijaf te geven. Het zijn personen die beroepsmatig of vrijwillig voor een tijdje de mantelzorg overnemen. De gemeente kan de mantelzorgers tegemoet komen in de kosten voor kinderopvang door dit in het eigen gemeentelijke beleid te regelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.