Midden- en kleinbedrijf

Om startende bedrijven te ondersteunen, organiseert de gemeente samen met de ondernemersvereniging, uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt de opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af met de ondernemersvereniging op de behoefte aan lokaal (winkel)personeel. Als een bedrijf ergens niet binnen de geldende regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. Vermindering van de regels die er niet toedoen is noodzakelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.