Nieuwbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap

Het CDA is voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap en welstandsvrij bouwen, waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe buurt vormgeven. Waar daaraan behoefte is, kunnen minder grote huizen gebouwd worden, met een flexibele indeling. Denk bijvoorbeeld aan een huis met mogelijkheden voor het bouwen van een toekomstige tweede of eventueel derde bouwlaag als er gezins- en /of familieuitbreiding komt of anderszins de behoefte aan ruimte toeneemt. Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. Hierbij moet ook gedacht worden aan woningen voor drie generaties.

Nieuwbouw moet passend zijn bij het karakter en de sterke kanten van Hardinxveld-Giessendam. Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimtelijke regels van de gemeente. Dat geldt ook voor uitbouwen van een bestaande woning om beter te kunnen voldoen aan wonen met zorg aan huis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.