Bestuur en Financiën

Het gemeentebestuur staat voor de uitdaging om een aantal bovengemeentelijke taken, zoals werk, zorg en jeugd en in de toekomst de Omgevingswet (= wetsvoorstel met als doel te komen tot een verregaande vereenvoudiging van huidige wetten van de leefomgeving) efficiënt en dicht bij de burger uit te voeren, op lokaal niveau en gezamenlijk met de Drechtsteden. Ten tijde van het opstellen van dit verkiezingsprogramma staat Hardinxveld-Giessendam op de drempel van toetreding naar Drechtsteden. De gemeente Hardinxveld-Giessendam ziet de regio Drechtsteden als haar natuurlijke samenwerkingspartner, maar blijft zichzelf. Dit betekent een nieuwe kijk op de gemeentelijke taken.

In Hardinxveld-Giessendam is de opkomst bij verkiezingen hoog. Toch staat het vertrouwen in het gemeentebestuur onder druk. Dit heeft te maken met de verwachtingen die burgers hebben van het gemeentebestuur. Het CDA wil dat het vertrouwen in het bestuur groeit. Het CDA hecht eraan dat het gemeentebestuur integer, zuiver en open handelt en daarover verantwoording aflegt. Het is van belang dat jongeren vroegtijdig kennis maken met het gemeentebestuur, bijvoorbeeld via maatschappelijke stages.

De inwoners in het kader van transparantie jaarlijks, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte eenvoudige weergave van de uitgaven van het vorige jaar ontvangen. De hoogte van de tarieven begraafrechten onderbouwd worden in de begroting en jaarstukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.