Verkeer en Veiligheid

Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk. Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen, moet dat wel veilig kunnen. Binnen Drechtsteden verband wordt de lobby voor verbreding van de A15 Papendrecht – Gorinchem (2 keer 3-baans) versterkt. Het CDA vindt fietsen niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vereist goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Het CDA zet zich in voor een nieuw fietspad langs de A15 van de Sluisweg naar de Kanaaldijk-Noord. Hiermee ontstaat een alternatief voor het bestaande gevaarlijke fietspad op de Rivierdijk tussen het Lingegemaal en de Nieuweweg. Het CDA maakt zich hard voor meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Het CDA zet zich in voor een duurzame oplossing van de verkeersproblematiek Nieuweweg en Over ’t Spoor. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het uitvoeren van verkeersproeven omdat één oplossing niet direct voorhanden is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.