Schoolgebouwen

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de (nieuw)bouw van scholen gaat. Het geld voor het groot onderhoud gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen. Ook op het gebied van bouw kan de gemeente meer op basis van vertrouwen werken door in gezamenlijkheid gemeente en scholen, een huisvestingsplan te laten maken.
Nieuwbouw voor de Regenboogschool met gymnastiekvoorziening wordt daadwerkelijk in gang gezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.