Transparantie

Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners bij hun OZB-aanslag een korte weergave van de uitgaven en toelichting erop van het vorig jaar.

De OZB gaat mee met de trendmatige ontwikkeling. De gemeentelijke tarieven voor afval en riool zijn kostendekkend.

De declaraties van de leden van het college worden op de site bekendgemaakt. De indeling van de gemeentebegroting wordt in samenspraak met de raadsfracties geëvalueerd om zo de kaderstellende en de controlerende rol van de raad te optimaliseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.