Zelfstandigheid en Samenwerking

Het CDA verzet zich tegen het denken in termen van ‘groot, groter, grootst’. Wij willen zelfstandig blijven en een eigen burgemeester. Gemeenten en burgers hebben geen belang bij een lappendeken van samenwerkingsverbanden op diverse gebieden. Daarom moet er bij voorkeur met dezelfde partners en op het niveau van samenhangende taken samengewerkt worden. (Regionale Sociale Dienst, sociale werkvoorziening Avelingen, Waardlanden). Wij kiezen voor een samenwerking met de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gemeenten, als tweede optie mogelijke samenwerking binnen Drechtsteden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.