17 januari 2019

Woordvoering regenboogvlag als reactie op Nashvilleverklaring

Naar aanleiding van de Nashville-verklaring heeft D66 een motie opgesteld die er vooral toe strekt dat we op het gemeentehuis de regenboogvlag laten wapperen op coming out-day (11 oktober). Als fractie staan wij sympathiek tegenover de gedachte dat onze lhbt-medemens moet worden ondersteund in de strijd tegen onderdrukking. Artikel 1 van de Grondwet, het verbod op discriminatie, en de liefde voor onze medemens stroomt hard door onze aderen.

Maar wij zijn slechts een fractie van een politieke partij. Ons werd daarentegen gevraagd om ermee in te stemmen dat de vlag op een overheidsgebouw werd gevoerd. En dat is ons een brug te ver.

Immers, moet je dat dan niet ook doen voor bijvoorbeeld de gelijkheid van vrouwen of tegen de slechte behandeling van vluchtelingen in de hele wereld? Of voor onderdrukte christenen? Hieronder vindt u onze woordvoering tijdens het politieke debat. 

Woordvoering regenboogvlag als reactie op Nashvilleverklaring 

Voor ons ligt een heel sympathieke motie, één waarop we ook zeker als CDA in eerste instantie spontaan zouden willen reageren met:

Ja, natuurlijk, daar gaan we in mee want iedereen hoort erbij. Het maakt voor ons niet uit of je lesbisch, homo, hetero, bi of transgender bent. We hebben grote moeite met de hele discussie die nu speelt rondom de Nashville verklaring. En vooral ook met de gevolgen: het scherp tegenover elkaar komen te staan van groepen in de samenleving, nu vooral orthodox christenen en LHBT-ers. Iets waar overigens ook de opstellers en vertalers van de verklaring enorm van zijn geschrokken en die nu hun maatregelen nemen om, voor zover nog mogelijk, deze gevolgen alsnog te beperken; dit was hun bedoeling niet. 

En dat laatste maakt dan ook gelijk dat het zinvol is om even iets langer na te denken, iets dat in de politiek van ons gevraagd wordt, over de nu voorliggende vraag over het wel of niet hijsen van een regenboogvlag in Hendrik-Ido-Ambacht. Van tevoren inschatten wat de gevolgen zijn voor onze samenleving, het belang afwegen van wat we er precies mee willen bereiken, en wat de risico’s zijn. En dan ook nog het moment van actie meewegen.

Dan komen we op het volgende:

Artikel 1 van de grondwet zegt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

We staan als CDA pal achter de grondwet en zullen deze verdedigen én handhaven wanneer op Ambachts grondgebied incidenten plaatsvinden die hiermee niet verenigbaar zijn. Daar kan een vlag bij passen als statement dat zoiets niet wordt getolereerd.

Op dit moment hebben we in Ambacht zoals in het hele land, wel te maken met de commotie die ontstaan is rondom de Nashvilleverklaring maar is er geen aanleiding om deze landelijke discussie lokaal verder te voeden dan wel op de spits te drijven.

Het hijsen van de regenboogvlag zal o.i. dan ook tot onnodige polarisatie leiden in de Ambachtse samenleving; positieve discriminatie is namelijk ook een vorm van discriminatie, van mensen apart zetten met alle risico’s van dien. Polarisatie zal de mogelijkheid tot harmonieus samenleven van eenieder met welke geaardheid dan ook, eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken.

Juist door niet te vlaggen maken we duidelijk dat het voor ons niet meer dan vanzelfsprekend is dat iedereen, dus ook statushouders, lhbt-ers, mensen met een hoog- en laag IQ, feministen, anderstaligen etc., bij ons volledig en gerespecteerd lid is van de samenleving. Het moet blijken, en blijkt ook, uit ons dagelijks besturen van de gemeente en de omgang met elkaar. Kortom: Niet twee Ambachters zijn gelijk, maar alle Ambachters zijn gelijkwaardig.

Groepsvorming maakt geïntegreerd samenleven gebaseerd op gelijkwaardigheid moeilijker. Als we willen vlaggen zouden we voor alle verschillende kenmerken waarop we mensen kunnen indelen een vlag moeten hijsen. En dan zal ook al snel duidelijk zijn dat één mens tot verschillende groepen behoort, en dat verschillende mensen tot verschillende groepssamenstellingen behoren die elkaar deels wel en niet overlappen etc. Laten we niet zover gaan in ons doordenken en dit onmogelijke voorstellen.

Gezien het hiervoor genoemde zal duidelijk zijn dat wij als CDA tegen het hijsen van de regenboogvlag zijn en de motie dus niet hebben ondersteund.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.