Presentatie vluchtelingenbeleid door VluchtelingenWerk

Gastvrij voor nieuwkomers?

Hoe gastvrij zijn wij in Hillegom, Lisse en Teylingen? Graag gaan het CDA en VluchtelingenWerk met de inwoners van de Bollenstreek, in gesprek over gastvrijheid voor nieuwkomers. Wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden voor nieuwkomers in onze regio.


De inwoners  zijn van harte welkom op 11 mei om 20.00 uur in De Hoeksteen, Karel Doormanplein 2 in Hillegom. VluchtelingenWerk geeft een presentatie over vluchtelingenbeleid in Nederland, Hillegom, Lisse en Teylingen.  


Cijfers over vluchtelingen en de asielprocedure komen aan de orde, maar ook de taakstelling voor de gemeente en de begeleiding van statushouders om in onze regio te integreren. Na de presentatie is er ruimte voor vragen en discussie.

Er is een ervaringsdeskundige, een (ex)vluchteling, aanwezig om ervaringen te delen.  
Het CDA wil weten wat er leeft in onze dorpen, om het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te  formuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.