08 mei 2020

Ada Noort neemt ontslag als raadslid

Procedure voor opvolging is in gang gezet.

Vandaag is bekend geworden dat ons CDA-fractielid Ada Noort ontslag neemt als raadslid, omdat het voor haar niet langer mogelijk is het raadlidmaatschap te combineren met haar andere activiteiten, waaronder haar bedrijf. Wij betreuren het bijzonder dat Ada deze stap heeft moeten nemen, maar respecteren haar besluit.

Als raadslid heeft Ada met verve gepleit voor het uitvoeren van de centrumplannen en het opknappen van de Hoofdstraat met zijstraten. Dit laatste project nadert nu zijn voltooiing. Het bestuur en de fractie van CDA Hillegom danken Ada voor haar inzet en betrokkenheid als CDA-raadslid. We zullen haar bevlogenheid missen, maar hopen dat zij op termijn weer kans ziet om zich in te zetten voor het CDA.

De procedure voor haar opvolging is inmiddels in gang gezet. De portefeuilles waarover Ada het woord voerde, zoals Centrumontwikkeling, Sport en Economie, zullen voorlopig verdeeld worden onder de overige fractieleden Kees Langeveld, Jeanne Ruigrok en Jan Zwaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.