28 maart 2019

ALV van CDA afdeling Hillegom

Op woensdag 27 maart vond de 1e ALV van 2019 plaats van de CDA afdeling Hillegom. Er werd aan de hand van het jaarverslag teruggekeken op 2018. Een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen voor het CDA positief uitpakten. Het coalitieakkoord ‘Samen meer bereiken’ van CDA en BBH was snel rond. Het CDA vormt met de BBH de coalitie, waarbij het CDA een full- en een parttime wethouder levert. De portefeuille van de CDA-wethouders bestaat uit Duurzaamheid. Onderwijs, welzijn, sport, volksgezondheid en jeugd. Het CDA participeert in 2018 in de gemeenteraad met een fractie bestaande uit 4 gemeenteraadsleden (fractievoorzitter Kees Langeveld en raadsleden Jeanne Ruigrok, Ada Noort en Jan Zwaan) en 1 burgerraadslid (Ineke Diepeveen). Daarnaast wordt de fractie ondersteund door Jos Angevaare.

Het CDA wil in deze raadsperiode bevorderen dat inwoners meer naar elkaar omzien. Daarmee neemt de sociale cohesie toe en creëren we een (inclusieve) samenleving waarin op basis van gelijkheid alle generaties naar vermogen mee kunnen doen en de mogelijkheden en talenten van onze inwoners centraal staan. Tijdens de ALV werden vragen van de leden over de stand van zaken beantwoord door wethouder Karin Hoekstra en de aanwezige fractieleden. Na afloop werd Nelleke Tibboel bedankt voor haar inzet als a.i. secretaris.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.