04 november 2022

Armoedesignalering op Hillegomse scholen

Bestaanszekerheid was een belangrijk thema tijdens de behandeling van de Programmabegroting door de Hillegomse gemeenteraad. Door de hoge inflatie wordt een deel van de inwoners hard getroffen. Het is zeer schrijnend dat ook kinderen hiervan de dupe zijn. Dit gaat ons uiteraard zeer aan het hart. Recent bracht een deel van de gemeenteraad een bezoek aan de Sophia Scholen. Ook in dit gesprek kwam het thema armoede aan bod. Tot onze schrik werd beaamd door schooldirecteuren dat ook in Hillegom kinderen met honger door armoede naar school komen. 

Wij zijn daarom blij met de toezegging van de wethouder in gesprek te gaan met de schooldirecteuren over dit onderwerp. Tijdens de raadsvergadering werd een motie van Groen Links behandeld over het voorzien in schoollunches. Wij wachten echter graag het gesprek tussen de wethouder en de scholen af. Het voorzien in schoollunches heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde. Tijdens het raadsbezoek werd door de scholen aangegeven dat de capaciteit om dit uit te voeren op dit moment simpelweg ontbreekt. Mogelijk past een meer signalerende functie beter, waarbij de school het gezin of kind met de juiste instanties in contact brengt zodat het probleem bij de kern kan worden opgepakt. 

De motie van Groen Links voorzag niet alleen in een lunch voor kinderen waarbij armoede een rol speelt, maar voor alle schoolgaande jeugd in Hillegom. Ook van ouders die prima in staat zijn om dit zelf te verzorgen of die misschien helemaal geen behoefte hebben aan keuzes die op dit vlak voor hun kind worden gemaakt. Wat het CDA betreft dragen we hier een gespreide verantwoordelijkheid. Wat particulier kan worden opgepakt, is geen publieke taak. 

Samengevat: om tot een juiste keuze te komen is een overleg met de schooldirecties noodzakelijk. Wel maken we ons grote zorgen over kinderarmoede en zullen we dit nauwgezet blijven volgen.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.