27 december 2019

Bericht uit de Nijenrode Kamer | December 2019

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Tijd om u op de valreep mee te nemen in een aantal ontwikkelingen.

Samen met mijn collega’s van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen ben ik in gesprek over een ‘Integrale Toegang’ voor hulp en ondersteuning. De gedachte is dat er één loket komt, voor jong en oud, voor de diverse vormen van ondersteuning die een inwoner nodig kan hebben (jeugdhulp, WMO, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening etc.). Eenvoudige hulpvragen worden snel afgehandeld en wanneer in het gesprek blijkt dat de hulpvraag wat breder en/of complexer is, bevindt zich achter dat loket een team van specialisten met verschillende expertises die gezamenlijk een ondersteuningsplan maken voor de hulpvrager. Er wordt dus niet alleen een antwoord gegeven op de vraag die gesteld wordt maar er wordt gekeken naar ‘de vraag achter de vraag’, er kan meer aan de hand zijn. Zo krijgt een inwoner zo snel mogelijk passende ondersteuning en wordt er op ingezet te voorkomen dat problematiek verergert. De verschillende gemeenten krijgen hun eigen loket. U hoeft er dus niet voor naar een van de buurgemeenten. De komende maanden wordt er verder gesproken over de inrichting van de Integrale Toegang en daarna zal de gemeenteraad gevraagd worden zich er over uit te spreken.

In augustus schreef ik over Plein28. Na die tijd is er van alles gebeurd. De gemeenteraad heeft door middel van een motie gevraagd of ik met Welzijnskompas in gesprek wilde gaan om toch mogelijk te maken dat diverse groepen gebruik konden blijven maken van Plein28. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden. Daarna zijn er de afgelopen weken goede gesprekken geweest tussen de gebruikers, Welzijnskompas en de gemeente. Op deze gesprekken komt nog een vervolg. Ik hoop u de volgende keer een goede uitkomst te kunnen melden. Wilt u weten wat er allemaal te doen is in Plein28 kijk dan hier.

Wellicht heeft u al in de kranten gelezen dat de gemeenteraad ingestemd heeft met het voorstel van het college van B&W om de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Cultuur Beleving Hillegom (SCBH) en de gemeente Hillegom met 5 jaar te verlengen. Als verantwoordelijk wethouder ben ik daar heel blij mee. De stichting zet zich er sinds 2017 voor in om een mooi theaterprogramma neer te zetten, zowel voor volwassenen als kinderen, en organiseert een divers cursusprogramma. Daarnaast verzorgen ze de verhuur van het gebouw De Kulturele Raad. De eerste drie theateravonden van dit seizoen waren uitverkocht, het aantal cursisten ontwikkelt zich positief en steeds meer partijen maken gebruik van het gebouw. Mooi dat iedereen zo aan zijn trekken komt, cultureel of sportief (of beide natuurlijk). En voor degenen voor wie dat financieel niet vanzelfsprekend is, is er het jeugd- en volwassenenfonds sport en cultuur.

Onze regio wil dat er structureel meer geld naar de gemeenten komt voor jeugdhulp

Waar u ongetwijfeld ook iets over gelezen heeft is dat de jeugdhulp de meeste gemeenten nog steeds meer kost dan dat zij van het Rijk ontvangen. Dat is ook in Hillegom het geval. Daarnaast blijkt het ook een hele opgave om jeugdigen met complexe problematiek op tijd de goede hulp te geven. Gelukkig zijn deze problemen in onze regio niet zo groot als elders in het land. Belangrijke instellingen als Jeugdbescherming West en de Raad voor de Kinderbescherming kampen ook in onze regio wel met een (dreigend) tekort aan goede professionele krachten en budgettaire vraagstukken maar gelukkig niet zodanig dat het een groot probleem vormt. Jeugdigen die direct hulp nodig hebben krijgen deze. In 2019, 2020 en 2021 krijgen de gemeenten incidenteel geld van het Rijk om het financiële gat (voor een deel) te dichten. Daarnaast denkt de minister erover om de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp die samenhangt met de veiligheid van de jongere of het gezin terug te halen naar het Rijk. Onze regio wil echter dat er structureel meer geld naar de gemeenten komt en vraagt zich af of het terughalen van jeugdhulp naar het Rijk nu wel zo’n goed idee is. Door de decentralisaties naar de gemeenten kan juist hulp op maat geboden worden omdat de gemeenten, vaak in regio’s georganiseerd, de verantwoordelijkheid over de hele keten hebben. Wordt vervolgd…

De Leerwinkel en De Jozefschool zijn inmiddels onder de nieuwe (tijdelijke) naam Meer en Dorp school gehuisvest in het gebouw van De Leerwinkel en de vier geplaatste tijdelijke lokalen. De plannen voor de nieuwe school vorderen. LIAG architecten heeft de architectenselectie gewonnen en is nu volop aan het tekenen en de technische installaties worden ontworpen. Doordat er in oktober nieuwe leerlingenprognoses voor de Hillegomse scholen zijn verschenen, de komende tien jaar zal het aantal leerlingen in het primair onderwijs in Hillegom dalen, zal er een Integraal Kind Centrum voor 275 leerlingen gebouwd worden in plaats van 350 leerlingen. Gelukkig hebben berekeningen aangetoond dat de stikstofproblematiek geen belemmering vormt voor de bouw en de gemeente doet er alles aan om de school na de Kerstvakantie 2021 hun intrek te laten nemen.

In het nieuwe gebouw aan de Vosse- en Weerlaan. Lees hier verder over de plannen rond het IKC. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief. Overigens heeft het college van B&W besloten ook nieuwbouw te realiseren voor basisschool De Giraf. De eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden. 

En natuurlijk waren er de afgelopen tijd weer mooie bezoekmomenten. In oktober mocht ik tijdens de nationale voorleeslunch het tragikomische verhaal ‘Godfried vermist’ voorlezen aan een aantal senioren uit onze gemeente. Daarna aten wij gezellig een broodje. Ook was er die maand het Festival der Ontmoeting. De afsluiting van het Jaar vol Ontmoeting. Jong en oud ontmoetten elkaar in het gebouw De Kulturele Raad. Het werd een mooie zinvolle dag. En ook de ontmoetingen met mantelzorgers op de Dag van de mantelzorger en bij het uitreiken van het mantelzorgcompliment waren warm en waardevol. Mantelzorger word je zo maar, er wordt niet om gevraagd. En toch zorgt iedere mantelzorger met liefde en overtuiging voor zijn of haar naaste. Wat een respect! Misschien bent u langs zorgcentrum Parkwijk gelopen en heeft u daar het kunstwerk ‘Het Gesprek’ van Hans Innemée bewonderd. Het symboliseert het gesprek tussen oud en jong. De eer werd mij gegund om dit samen met mevrouw Van Tienen, bewoner van Parkwijk, de jonge Sofie van der Reep, woont naast Parkwijk, en Joke Ricke, directeur van HOZO te onthullen. Een aanwinst voor de openbare ruimte en symbolisch voor een inclusieve samenleving. Zo kan ik nog wel even doorgaan maar laat ik het houden bij een laatste bijzonder moment en dat was de uitreiking van de Fairplaybokaal in het clubhuis van S.V. Hillegom. Twee keer per jaar worden drie jongeren door hun vereniging of door de buurtsportcoaches genomineerd voor de Fairplaybokaal omdat zij sportief zijn, goed tegen hun verlies kunnen, sociaal zijn, doorzetter zijn etc. Er zaten weer drie blije jongeren op de kruk die mooie nominaties voorgelezen kregen en alle drie naar huis gingen met een mooie bos bloemen, een bidon en een waardebon. Allemaal toppers! 

Dit is het voor dit moment weer even. Over een paar maanden is er ongetwijfeld weer genoeg te schrijven. Ik tref u dan weer. Voor nu wens ik u hele fijne en gezellige feestdagen toe en een sprankelend 2020!

Vriendelijke groet,

Fred van Trigt, wethouder jeugd, WMO, onderwijs, sport, gezondheid, kunst en cultuur en accommodatiebeleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.