04 april 2019

Blog Karin Hoekstra | Hillegom, de heerlijke woonplaats

Voorjaar! Vandaag de eerste zonnestralen, de narcissen bloeien en hier en daar komen ook de hyacinten al weer boven de grond. Heerlijk om buiten te lopen, een stukje wandelen met de hond of een rondje hardlopen. Nu ik als wethouder door Hillegom mag lopen, kijk ik toch anders naar ons mooie dorp: ik zie mooie gebouwen en zorgeloos groen maar ik zie ook leegstaande panden, verwaarloosd groen, bedrijven die willen verhuizen: ik zie kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling krijg ik regelmatig projectontwikkelaars langs die ideeën hebben om in Hillegom nieuwe woningen te realiseren. Vaak gaat het om kleine locaties die beschikbaar komen omdat een bedrijf verhuist of stopt, maar het kan ook gaan om een locatie waar een huis of bollenschuur al jaren leegstaat.

Wij staan positief tegenover deze initiatieven, de vraag naar woningen is groot en echt veel locaties om nieuwe woningen te realiseren zijn er niet. We willen nieuwe woningen realiseren en dan moeten we aan de slag met deze inbreilocaties. Het is een behoorlijke uitdaging om op een inbreilocatie woningen te realiseren. Ook omdat we als gemeente een aantal voorwaarden stellen. We gaan uit van het ja, mits principe: we zeggen graag ja tegen initiatieven, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo hebben we met elkaar afgesproken dat bij locaties met meer dan vijf woningen een bepaald percentage in de sociale sector moet vallen. Dit kunnen huurwoningen zijn maar ook goedkope koopwoningen. Op deze manier zorgen we ervoor dat er voor iedereen woningen gebouwd worden. Betaalbare woningen voor de starters, maar ook woningen voor senioren, voor gezinnen en alleenstaanden, kortom woningen voor iedereen.

Een andere voorwaarde is de parkeernorm: wanneer je woningen wilt bouwen moet er ook ruimte gecreëerd worden voor het parkeren van de auto’s. Zeker op een kleine inbreilocatie is dit een behoorlijke uitdaging, we willen immers graag groen om de woning, maar ook een of twee auto’s voor de deur. In grote steden zie je dat de parkeernorm, het aantal parkeerplaatsen per woning, zeker bij kleinere appartementen bij het station, verlaagd worden. Je ziet ontwikkelingen van autodelen, waardoor minder mensen over een eigen, eerste of tweede, auto beschikken en er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Ontwikkelingen die we in Hillegom goed blijven volgen.

Er moet ook duurzaam gebouwd worden, woningen zonder gasaansluiting en energieneutraal. Dus met zonnepanelen en vaak met een warmtepomp.

Wanneer een initiatiefnemer bij ons komt met een plan, vragen wij onder andere naar het soort woningen, parkeerplaatsen en duurzaamheid, maar ook wat de omgeving van het plan vindt. Wanneer initiatiefnemers voor de definitieve aanvraag van de vergunning in gesprek gaan met omwonenden kunnen soms mooie aanpassingen op plannen gemaakt. Soms gaat het om net een andere plaats van een inrit, het iets verschuiven van een bouwvlak op een perceel, het net iets anders plaatsen van een dakkapel. Door tijdig met elkaar in gesprek te gaan kunnen mooie projecten gerealiseerd worden en soms kan onrust voorkomen worden.

Initiatiefnemers kunnen omwonenden op verschillende manieren informeren en betrekken bij de plannen. Door persoonlijk langs te gaan en te vertellen over de plannen. Door schriftelijke informatie in de buurt te verspreiden of bijvoorbeeld door het organiseren van een informatieavond. De gemeente informeert inwoners van Hillegom door de aanvraag te publiceren in de Hillegommer en op www.hillegom.nl. Inwoners kunnen een digitaal abonnement nemen op de Hillegommer om op deze manier actief geïnformeerd te worden.

Bij elk initiatief is het puzzelen en afwegen van belangen om Hillegom te houden tot een heerlijke woonplaats! Een woonplaats waar ik graag door heen loop en steeds locaties zie voor nieuwe ontwikkelingen.

Vriendelijke groet,

Karin Hoekstra,

Wethouder Omgevingsvisie, ruimte en milieu en duurzaamheid 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.