31 maart 2023

Blog Karin Hoekstra | Bollenschuren herbouwen

Ziet u ze ook? De oude bollenschuren in Hillegom? Soms langs de doorgaande weg, soms meer verscholen achter andere bebouwing. Soms goed onderhouden, soms zeer vervallen. Bollenschuren die gebouwd zijn in tijden dat de bollenteelt veel kleinschaliger was. In de tijd dat de machines nog niet zo groots waren. Schuren met verschillende bouwstijlen waaraan je kunt terugzien wanneer de schuur gebouwd is. Maar nu staan de schuren vaak leeg, worden niet meer voor de bollenteelt gebruikt en niet meer onderhouden. De schuren vervallen en in plaats van de trots en welvaart die zij in het verleden uitstraalden, is het nu soms een treurig gezicht.

Als gemeente zijn we met de eigenaren op zoek naar mogelijkheden om de bollenschuren weer in gebruik te nemen

Niet meer als bollenschuur maar met een nieuwe bestemming. Voor drie bollenschuren hebben we afgelopen jaar overeenstemming bereikt en is er een verandering in gang gezet. Is het u opgevallen? Van een bollenschuur aan de Leidsestraat staan nog twee gevels. Een bollenschuur aan de Stationsweg en een bollenschuur op de hoek Weeresteinstraat/ Pastoorslaan zijn helemaal weg.

Bij alle drie komen er nieuwe gebouwen voor terug. Gebouwen die qua uiterlijk zoveel mogelijk herinneren aan de oude bollenschuur. Gebouwen waarin appartementen gebouwd worden die aan de huidige bouw- en wooneisen voldoen. Het traject om een oude bollenschuur om te zetten naar een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd is lang, ingewikkeld en kostbaar. Wonen in een bollenschuur kan niet zomaar. De oude schuren zijn niet geïsoleerd en hebben geen spouwmuren. De houten tussenvloeren zitten op een hoogte, die prima past bij het drogen van bollen, maar voor wonen niet geschikt is. Ramen zijn van oudsher bedoeld om de wind door het gebouw te laten stromen om zo de bollen goed te laten drogen. De ramen zitten dan niet altijd op een geschikte en logische plek voor appartementen. Ook de fundering is vaak niet geschikt om van de oude bollenschuur een gebouw te maken waarin gewoond kan worden. De oude gevels zijn dan het enige wat behouden kan blijven.

Wanneer er ruimte achter of naast een bollenschuur is, is het mogelijk om extra appartementen te realiseren. Daarmee komt er uiteindelijk geld beschikbaar om bijvoorbeeld delen van de oude gevels van het gebouw in stand te houden. Bij de bollenschuur aan de Leidsestraat was dat mogelijk. Achter de terug te bouwen bollenschuur komt een extra gebouw met appartementen. Hierdoor is het financieel gelukt om twee gevels te laten staan. Op de Stationsweg en de hoek Weeresteinstraat/ Pastoorslaan is er geen extra ruimte en worden de bollenschuren, zoals we die kennen uit het verleden, in z’n geheel, nieuw terug gebouwd.

Wilt u meer weten over de verwerking van bollen en de daarbij horende bebouwing? Kijk dan eens bij de “Werkgroep Behoud en herbestemming bollenerfgoed” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.