30 september 2021

Burgerinitiatief CO2 prestatieladder

De CDA-fractie heeft het Burgerinitiatief met betrekking tot de CO2 prestatieladder bestudeerd. Ten eerste willen we onze waardering uitspreken naar de initiatiefnemers. Wat is het goed om te zien dat er dergelijke initiatieven vanuit de samenleving worden genomen. En met deze uitspraak onderschrijven wij ook al het enthousiasme dat de CDA-fractie voor dit burgerinitiatief heeft. Het is wat ons betreft een goede zaak dat de HLTsamen-werkorganisatie een voorbeeldfunctie krijgt bij de verdere CO2-reductie in de gemeenten.

De CDA-fractie kan zich vinden in het voornemen om zich te richten op niveau 3, conform het advies van de VNG. De 1e twee levels kunnen het komende jaar concrete inzichten geven bij de ambitie om energieneutraal te worden. Aangezien hiervoor is geen externe ondersteuning nodig is en beperkte interne capaciteit lijkt ons dit voor de HLT-organisatie goed haalbaar om te realiseren. De eerder genoemde concrete inzichten resulteren eind volgend jaar hopelijk in een voorstel voor de certificering voor certificeren voor level 3 en eventueel op termijn ook 4/5. De uitvoeringskosten bedragen voor Hillegom €3750, een bedrag dat wat de CDA-fractie betreft acceptabel is.

Samengevat: de CDA-fractie hecht waarde aan de voorbeeldfunctie die HLTsamen kan hebben bij verdere CO2-reductie. Er is slecht beperkte interne capaciteit nodig en de uitvoeringskosten zijn te overzien. Tot slot wijzen we nog op punt 9 van de raadsbrief dat stelt dat voor de verwachte CO2-beprijzing een “CO2-boekhouding” van de eigen werkzaamheden noodzakelijk zal zijn. Dit maakt dat de CDA-fractie een voorstander is van het gebruik maken van de CO2-prestatieladder voor de werkzaamheden die voor de gemeenten plaatsvinden binnen de HLTsamen-werkorganisatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.