23 mei 2019

CDA vraagt aandacht voor gevaren lachgas

Gezondheid en veiligheid zijn kernwaarden die de CDA-fractie, naast alle andere fracties, hoog in het vaandel heeft staan. Deze kernwaarden vertalen zich naar het doel dat Hillegom een plek moet zijn waar kinderen en jongeren veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Een serieuze bedreiging voor deze veiligheid en gezondheid vormt lachgas. De laatste jaren heeft lachgas flink aan populariteit gewonnen. Met name jongeren zijn fan. Jongeren zien het gebruik van lachgas steeds meer als normaal. Omdat het legaal is, zien ze het niet als drugs.

Het Trimbos-instituut stelt dat frequent gebruik kan leiden tot verwardheid en hoofdpijn. Langdurig gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals andere hartfalen, gehoorbeschadiging, zenuwbeschadiging, flauwvallen, bewusteloosheid of bloedarmoede en dat lachgas gebruik ook in combinatie met andere verdovende middelen gevaarlijk is. Bovendien zijn er aanwijzingen dat lachgas direct invloed heeft op het ontwikkelend brein.

Ook in Hillegom speelt dit probleem. Parkeerplaatsen aan de Satellietbaan, bij de bibliotheek, de Schaepmanlaan, de Thorbeckelaan en het Patrimonium zijn genoemd als locaties waar lachgas wordt gebruik en waar lege patronen worden achtergelaten. Lachgas is in Nederland legaal wat optreden tegen het gebruik ervan moeilijk maakt. De CDA-fractie diende daarom in de raadsvergadering van 22 mei een motie vreemd aan de orde van de dag in.

In deze motie werden het college en de burgemeester verzocht een aanpassing van de APV aan de raad ter besluitvorming voor te leggen om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te kunnen verbieden op het moment dat de openbare orde in gevaar komt. Daarnaast verzochten we te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van lachgas te ontmoedigen of zelfs te voorkomen.

In reactie deed burgemeester van Erk de toezegging op regionaal niveau met dit thema aan de slag te zullen gaan. Daarnaast deed CDA-wethouder van Trigt de toezegging te gaan werken aan voorlichting op het gebied van lachgas. Aangezien de overige fracties te veel problemen voorzagen bij het handhaven van de eventuele aanpassing van de APV, besloot de CDA-fractie hierop de motie in te trekken.

De CDA-fractie is verheugd met de door de burgemeester en de wethouder gedane toezeggingen. We zullen de ontwikkelingen m.b.t. dit thema blijven volgen. We waarschuwen de inwoners van Hillegom voor de gevaren van lachgas, zeker bij langdurig gebruik. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Trimbos-instituut: www.trimbos.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.