16 juli 2021

CDA wil bouw sociale huurwoningen stimuleren

Er was een stevig debat over het raadsvoorstel om een bestemmingsreserve voor sociale woningbouw in te richten. Dit voorstel was de uitwerking van een motie die in juli 2020 door de raad was aangenomen.

In het kort komt het voorstel erop neer dat een bestemmingsreserve van 4 miljoen euro wordt ingesteld om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren. Op dit moment worden woningbouwprojecten uitgevoerd waarbij STEK koopwoningen bouwt om het onrendabele deel van de sociale woningbouw te kunnen financieren. De bedoeling van de bestemmingsreserve is onder andere om toekomstige bouwprojecten voor sociale huurwoningen financieel rond te krijgen zonder dat de woningbouwvereniging daarvoor koopwoningen hoeft te bouwen. Er kunnen dan meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Subsidies uit de bestemmingsreserve kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan duurzaamheidsmaatregelen (‘gasloos bouwen’) of een ondergrondse parkeergarage, waardoor er meer woningen op het terrein gebouwd kunnen worden.

Oppositiepartijen erkenden dat er behoefte is aan sociale huurwoningen en fractie Co Jansen gaf duidelijk aan dat er daar te weinig van gebouwd worden. Toch had de oppositie geen goed woord over voor het onderzoek dat geleid had tot dit raadsvoorstel. Het CDA vindt dat er niet gewacht hoeft worden op een heel onderzoeksverslag.

In de Hillegommer stelde oud-CDA-wethouder Jos Draijer hierover de vraag: gaat Hillegom nu potverteren? Dat is absoluut niet het geval. Geld uit deze bestemmingsreserve wordt pas uitgegeven als er een goed projectvoorstel ligt dat aan alle regels voldoet. De subsidie mag immers geen staatssteun zijn. Met het huidige raadsvoorstel kan de gemeenteraad per project beslissen of de subsidie uit de bestemmingsreserve wordt toegekend. Uiteindelijk komt die subsidie ten goede aan de Hillegommers die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. Daarom stemde het CDA dit raadsvoorstel, dat uiteindelijk met meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Woningbouwverenigingen weten nu dat ze zo nodig een beroep kunnen doen op een subsidie voor de bouw van sociale huurwoningen. Maar zoals ons nieuwe burgerraadslid Annemieke Kunst in de commissievergadering al zei: als er géén beroep gedaan wordt op deze reserve is dat ook goed, zolang er maar sociale huurwoningen worden gebouwd in Hillegom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.