09 mei 2019

Denk mee over een nieuwe manier van afvalinzameling!

Gemeente Hillegom nodigt inwoners uit om mee te denken over hoe het huishoudelijk afval beter gescheiden kan worden. En hoe het afval dan het best ingezameld kan worden. Hillegom kiest dit jaar voor een nieuw systeem van afvalinzameling. Op dit moment bekijkt de gemeente welke methoden er zijn en welke manier het best bij Hillegom past.

Op dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei zijn er twee bijeenkomsten voor inwoners over afval scheiden:

  • 14 mei in Villa Flora – Hoofdstraat 55
  • 15 mei in woonzorgcentrum Bloemswaard – Garbialaan 3

Beide avonden starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Tijdens beide bijeenkomsten krijgen inwoners informatie over afval scheiden en hoort de gemeente graag ideeën van inwoners.

Enquête

Afgelopen weken hebben 1000 willekeurige inwoners een brief ontvangen met de vraag mee te werken aan een enquête. Ook het burgerpanel heeft de enquête ontvangen. Met deze enquête wil de gemeente een beter zicht krijgen op wensen en behoeften van inwoners als het gaat om afval scheiden. Tijdens de bijeenkomsten op 14 en 15 mei wil de gemeente dieper in gesprek over afval scheiden en afval inzameling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.