24 januari 2020

Erfpacht in Elsbroek: CDA pleit voor een oplossing voor iedereen

Erfpacht kan voor woningeigenaren voor veel onzekerheid zorgen. Op het moment dat het erfpachtcontract afloop, kan er veel veranderen. Ook banken houden niet van de onzekerheid die erfpacht met zich meebrengt. Daarom is het voor kopers vaak lastig een passende hypotheek te krijgen voor een huis met erfpacht. Dit maakt de huizen heel moeilijk verkoopbaar. Hillegom kent in de wijk Elsbroek nog 73 huizen die op erfpacht staan. Gisteravond besloot de gemeenteraad dat er een jaar lang 25% korting wordt aangeboden op de prijs die betaald moet worden voor de afkoop. Maar wat wanneer je hier financieel niet toe in staat bent? Dan staat de eigenaar van de woning voor het blok. Om deze onrechtvaardigheid te voorkomen werd er op initiatief van de CDA-fractie donderdagavond een motie ingediend. Lees hieronder het volledige verhaal.

Erfpacht in Elsbroek

De gemeente Hillegom gaf in 1961 voor de duur van 75 jaar grond in erfpacht uit voor de bouw van 102 woningen in de wijk Elsbroek. Dit gaf mensen met een kleiner budget de mogelijkheid een huis te kopen aangezien de grond waarop het huis stond, niet hoefde te worden aangeschaft. Ruim een kwart van de eigenaren van deze woningen heeft de erfpacht inmiddels afgekocht en is dus eigenaar geworden van de grond. De gemeente Hillegom wil graag af van de erfpacht. Daarom heeft de gemeenteraad op 23 januari besloten dat er een jaar lang 25% korting wordt aangeboden op de prijs die betaald moet worden voor de afkoop. We hopen dat op deze wijze nog meer bewoners besluiten om de erfpacht af te kopen. 

De huidige erfpachtcontracten lopen dus af in 2036. Dit zorgt voor onzekerheid bij de eigenaren van een woning waarvan de erfpacht nog niet is afgekocht. Het is namelijk onduidelijk hoe hoog de erfpacht na 2036 wordt. Banken houden ook niet van deze onzekerheid en dat maakt deze huizen moeilijk verkoopbaar. Bij het verstrekken van een hypotheek stellen banken aanvullende eisen stellen met als gemene deler dat er geen openstaande financiering meer mag zijn op de einddatum van het erfpachtcontract. Wanneer iemand vandaag dus één van de woningen wil kopen, moet hij zijn hypotheek volledig hebben afgelost in 16 jaar. Voor veel kopers is dit een onmogelijk opgave. 

De enige manier om bovenstaand probleem m.b.t. de verkoopbaarheid te omzeilen is door de erfpacht af te kopen. Maar wat wanneer je hier financieel niet toe in staat bent? Dan staat de eigenaar van de woning voor het blok. Om deze onrechtvaardigheid te voorkomen werd er op initiatief van de CDA-fractie donderdagavond een motie ingediend. Hierin vragen we naar mogelijkheden om naast het afkopen van de erfpacht, deze ook open te kunnen breken. Afkopen graag, maar op basis van vrijwilligheid en voorzien van alternatieven wanneer afkoop financieel niet haalbaar is. 

We vragen bewust om mogelijkheden aangezien er op diverse manieren invulling gegeven kan worden aan het openbreken van de erfpacht. Wel hebben we het college gevraagd om zowel de voortdurende of eeuwigdurende variant uit te werken. Op deze wijze hopen we dat de gemeenteraad straks een juiste keuze kan maken waarmee we een goede oplossing creëren voor de toekomst en we duidelijkheid kunnen geven aan de eigenaren van een woning met erfpacht.

Lees hier de motie

Lees hier het raadsvoorstel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.