04 november 2022

Hulp voor verenigingen bij energiebesparing

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting gisteravond werd een motie van o.a. de CDA-fractie over een duurzaamheidsregeling voor verenigingen unaniem aangenomen. Ook verenigingen worden geconfronteerd met hoge energierekeningen. De duurzaamheidsregeling kan hen helpen om besparende maatregelen te financieren. 

Fractievoorzitter Kees Langeveld: "De CDA-fractie is van mening dat verenigingen de lijm van onze samenleving zijn en een steun in de rug verdienen, onder andere bij de verduurzaming van hun gebouwen. Dit past ook binnen het recent door het CDA ingezette initiatief Vereniging Nederland. Verenigingen en organisaties die hun gebouw verduurzamen, geven een voorbeeld aan hun leden. De gemeente Hillegom kan deze verduurzaming stimuleren door vve’s, sportverenigingen en bijvoorbeeld scholen een regeling voor verduurzaming te bieden."

Op dit moment willen deze organisatie hun panden willen vaak verduurzamen, maar beschikken zij niet over financiële middelen om deze investering te realiseren. Maatschappelijke organisaties en verenigingen mogen onder de huidige voorwaarden geen gebruik mogen maken van de Hillegomse duurzaamheidslening. Omdat de gemeente Hillegom in 2050 energieneutraal wil zijn, is dit volgens de CDA-fractie een hiaat. 

Met de uitvoering van de motie helpen we verenigingen met hun hoge energierekening en zetten we weer een stapje naar ons doel in 2050. De CDA-fractie is blij met de unanieme steun. De motie is hier terug te lezen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.