27 mei 2021

Raadsbrief biedt verheldering over Uitvoeringsprogramma spelen

Tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering van 22 april, stelden wij de portefeuillehouder vragen over werkzaamheden voor het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte. Belangrijke voorwaarden voor de steun van de CDA-fractie aan het raadsvoorstel destijds waren een tweetal toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouder. Deze hadden betrekking op de speelplaatsen, die volgens het voorstel zouden moeten verdwijnen.  Zo werd toegezegd dat omwonenden van de speeltuin, meegenomen zouden worden in het bepalen van de nieuwe bestemming van de vrijgekomen plaats. Helaas constateerde de CDA-fractie dat gedane toezeggingen niet werden nageleefd bij de uitvoering. Een groot aantal omwonenden van de speeltuinen voelde zich volkomen verrast door de aankondiging dat de speeltuin, dezelfde dag nog, zouden worden opgeruimd. Hiervoor in de plaats zou, volgens de brief, straatwerk, gras of beplanting komen. Er werd echter met geen woord gerept over de rol van de buurt. Tijdens de raadsvergadering op 22 april bleek dat er volgens het CDA sprake was van een verschil in interpretatie in de gedane toezeggingen. Ten einde hier duidelijkheid over te krijgen, heeft het CDA in deze vergadering aangegeven dit onderwerp opnieuw te willen agenderen. Zoals we het toen letterlijk verwoorden: de 2 eerder gedane toezeggingen concreet maken, zodat er over de interpretatie geen discussie meer kan ontstaan.

Op 11 mei ontvingen we de raadsbrief vanuit het college over het uitvoeringsprogramma, geschreven met de intentie om verdere misverstanden te voorkomen. In de brief wordt aangegeven dat het college de eerdere communicatie betreurt en dat er met omwonenden van betreffende speelplekken alsnog gesproken zal gaan worden over de herinrichting. Daarnaast gaat men in de toekomst de brieven eerder versturen, inclusief de uitnodiging voor een gesprek over de herinrichting. Ook schept de raadsbrief duidelijkheid over op welke wijze de speelplaatsen worden opgeruimd. Dit wordt onderbouwd aan de hand van verwijzingen naar de stukken. De CDA-fractie kan zich vinden in de voorgestelde wijze die efficiënt is en budgettair passend. Bovendien zullen verwijderde speeltoestellen die technisch nog goed zijn, niet worden weggegooid, maar zo lang dat mogelijk is, op andere speelplekken worden gebruikt.

Eerder spraken wij de intentie uit om het onderwerp opnieuw te agenderen om zodoende de toezeggingen concreet te maken om verdere discussies uit te sluiten. De duidelijkheid die wij wensten is echter middels de raadsbrief geboden en wij zullen daarom afzien van verdere agendering. Aangezien de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Spelen en sporten bij omwonenden tot emoties en teleurstelling kan blijven leiden, zullen we er als CDA-fractie op toezien dat de, nu concreet geworden toezeggingen, nageleefd zullen blijven worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.