28 november 2019

Samen houden we Hillegom Veilig

Tijdens de raadscommissievergadering van 28 november stond het Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom veilig’ op de agenda.

Tijdens de behandeling gaf het CDA aan dat we blij zijn met de uitkomsten van de evaluatie van het vorige  IVB. Het totaal aantal misdrijven daalde van 2014 naar 2018 met 12%. Waaronder ook een daling van het aantal woninginbraken. Ook heel positief is het dat door intensieve samenwerking tussen onder andere politie en jongerenwerk het aantal meldingen van jeugdoverlast is gedaald. Dat zijn zaken waar we heel erg blij mee zijn. 

Wat betreft het nieuwe veiligheidsbeleid Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom veilig’ constateren we dat de afgelopen jaren sociaal-culturele spanningen toenemen. Dit leidt vaker tot onder andere woonoverlast. Een goede zaak dus dat dit als thema met prioriteit is aangemerkt in het veiligheidsbeleid. Dit geldt ook voor de fysieke veiligheid en dan met name verkeersveiligheid. We verwijzen naar De Veiligheidsmonitor die laat zien dat een derde van de inwoners van Hillegom gevaarlijk rijgedrag, te hard rijden als een probleem beleeft. 

Een punt van zorg blijft voor CDA Hillegom het beperkte aantal BOA’s. Voor de uitvoering van verkeersveiligheid is inzet van de boa's voor controle en handhaving noodzakelijk. Hillegom heeft normaal gesproken 1,7 fte aan buitengewoon opsporingsambtenaren. Dit is tijdelijk (2019 en 2020) met 1 fte boa uitgebreid. Ondanks de tijdelijke uitbreiding is er beperkte capaciteit (landelijk gezien geldt gemiddeld genomen 1 boa op 4400 inwoners). 

De thema's verkeersveiligheid en de inzet van BOA's werden tijdens de beantwoording door portefeuillehouder burgemeester van Erk nader toegelicht. In 2020 wordt de tijdelijke extra inzet boa geëvalueerd. Unaniem zijn de partijen van mening dat het raadsvoorstel in orde is. Het Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom Veilig’ gaat als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.

Bekijk het raadsvoorstel

Bekijk het Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom Veilig’ 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.