07 september 2020

Spelen en sporten in de buitenruimte

Op donderdag 3 september werd het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 in de commissievergadering besproken. 

Spelen is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Door te spelen ontwikkelen kinderen vaardigheden die belangrijk zijn om deel te nemen aan de samenleving. Buitenspelen is gezond en draagt bij aan de sociale contacten in de buurt. Belangrijk dus om te zorgen voor goede speelplekken. Zoals het voorliggende uitvoeringsprogramma terecht stelt ligt het merendeel van de buurtplekken in Hillegom er goed bij. Bij de blokplekken is het aanbod echter vaak verouderd en zijn er vaak toestellen in de loop der tijd verdwenen. Er is een achterstand op het groot onderhoud aan speelplaatsen ontstaan. 

Het raadsvoorstel stelt dat er eenmalig budget noodzakelijk is om de levensduur van 9 speelplaatsen te kunnen verlengen. We hebben aan de hand van een technische vraag ook duidelijk willen krijgen welke werkzaamheden dit betreft. Uit de beantwoording blijkt dat het onder andere gaat om het maken van een valondergrond van gras. Dit is wat het CDA betreft een goede ontwikkeling. Op deze wijze worden de kosten voor het dagelijks onderhoud beperkt. Ook is gras toegankelijker, bespeelbaarder en duurzamer dan veel andere alternatieven.En met die toegankelijkheid komen we bij een ander belangrijk punt namelijk dat de CDA-fractie er veel waarde aan hecht dat de inrichting rekening wordt gehouden met kinderen met een beperking. Op openbare speel- en sportplekken is roken niet toegestaan. Een onderdeel van de stap naar de Rookvrije Generatie. De CDA-fractie vindt het een goede zaak dat het rookverbod zichtbaar gemaakt worden via afbeeldingen op paaltjes in de speeltuinen. 

Samengevat zien wij veel goede punten in dit raadsvoorstel. Wij kunnen ons vinden in de keuze voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.En we zullen dit raadsvoorstel dan ook van harte steunen. Het voorstel wordt in de raadsvergadering van 17 september verder behandeld. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.