05 november 2019

Terugblik raadscommissievergadering

Tijdens de raadscommissievergadering van 31 oktober stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda Kruispunt Leidsestraat/Olympiaweg/Van den Endelaan, Investeringskrediet Julianapark en Programmabegroting 2020-2023.

Er vond een presentatie plaats over het kruispunt Leidsestraat/Olympiaweg/Van den Endelaan gegeven door de heer de Baat van adviesbureau Goudappel Coffeng. Het uiteindelijke advies is om op deze plek geen gebruik te maken van een rotonde maar van een kruispunt, ingericht met verkeerslichten en een extra rechtsafstrook van de Leidsestraat richting de Olympiaweg.

Tijdens de spreek gelegenheid ten behoeve van het publiek had de heer Fonville, bestuurslid van de Stichting Julianapark al gesproken over het investeringskrediet. De kosten zijn in zijn totaliteit geraamd op € 320.000,-. Bijzonder aan dit project is dat er sprake is van overheidsparticipatie. De kosten van het beheer van het park door de stichting Julianapark denkt de stichting te doen door aanvragen bij Fonds 1818, Meerlandenfonds en andere fondsen. Ook is het mogelijk dat de gemeente wordt benaderd voor een extra bijdrage. Indien dit laatste het geval is dient de gemeente hier apart over te beslissen. 

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023 werd er op verzoek van Groen Links geschorst omdat men het stuk te weinig concreet vond en van het college een nadere toelichting verlangde. Burgemeester van Erk deed hierop namens het college de toezegging om op een avond in december of januari verduidelijking en concretere informatie te geven over de thema’s waarvan de fracties vóór 1 december 2019 aangeven meer informatie te wensen.

De eerstvolgende raadsvergadering is 9 november 2019. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.