16 mei 2019

Themacafé Groen: regio staat voor grote landschappelijke opgaven

Het themacafé Groen in Voorschoten op 15 mei jl. was de plek in de regio waar raadsleden en bestuurders van gemeenten en andere geïnteresseerden elkaar op informele wijze inspireerden over groenprojecten.

Ook onze regio staat voor grote landschappelijke opgaven. Graag wil het CDA de biodiversiteit in Hillegom blijven versterken en voldoende ruimte bieden. Samen wonen we in één van de meest verstedelijkte regio’s van Nederland. Al deze opgaven leggen beslag op de beperkt beschikbare ruimte. Willen we het landschappelijke karakter in onze regio behouden, dan zijn investeringen in groen van groot belang. Het realiseren van groene projecten vraagt in deze complexe setting, eens te meer om samenwerking tussen particuliere organisaties, ondernemers en gemeenten. We blijven zoeken hoe samenwerking hierbij het beste vorm krijgt en welke kansen er voor Hillegom zijn. In een spontane presentatie vertelde Karin over de diverse mooie groen projecten die in Hillegom al zijn ontstaan en waar veel natuurliefhebbers vanuit een brede regio zeer enthousiast over zijn.

CDA Wethouder Karin Hoekstra heeft voor Hillegom enkele ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden. U hoort er daar te zijner tijd meer over.

Jeanne Ruigrok

Raadslid CDA Hillegom

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.