20 november 2018

Vanuit een warm kloppend hart

De Bestuurdersvereniging van het CDA heeft enkele jaren geleden in Leiderdorp een themabijeenkomst over armoede georganiseerd waarin het thema Armoede tegengaan en voorkomen centraal stond. Vanuit de Handreiking bepleit het CDA dat we mensen blijven ontmoeten verbinden en blijvend werken vanuit ons hart. Voor de presentatie heeft de LC en PCI , van de Willibrordusparochie de Zilk, gebruik gemaakt van deze zienswijze.

Met open oog en een warm hart.

Een gemêleerd gezelschap coördinatoren van werkgroepen en betrokken burgers van diverse organisaties namen 20 november jl. deel aan een informatiebijeenkomst in de pastorie van de H. Hartkerk. Hoe zijn onze denkbeelden met betrekking tot armoede en hoe kunnen we de diverse soorten armoede voorkomen? Het ging juist niet over de vraag waar mensen recht op hebben, maar wat mensen nodig hebben om de draad weer op te pakken. Maatschappelijk werker Jolanda van de Star van Kwadraad Noordwijkerhout, bood ons een inkijkje in wat de gevolgen van armoede zijn. Hoe lastig is het voor jongeren mee te kunnen in de wereld vol modemerken en peperdure gadgets? Hoe moeilijk is het voor ouders, als de school van hun kind weer een meerdaagse trip organiseert? Hoe sterk kun je zijn in de wereld vol verlokkingen en verleidingen? In de discussie kwam regelmatig de hardnekkigheid van de systeemwereld ten opzichte van de menselijk leefwereld naar voren. Wij weten dat mensen moeite hebben met de regels die streng georganiseerd zijn en dat langdurige problematiek verlammend kan werken. Armoede brengt mensen in een overlevingsmodus en daaruit is het maar moeilijk ontsnappen. Als in een vicieuze cirkel die in een neerwaartse spiraal grip houdt op je leven. Bidden alleen helpt niet en geld geven werkt niet. Waar mensen dreigen vast lopen kan een goed gesprek met Maatschappelijk werk weer licht en toekomst perspectief bieden. Kunnen wij als burger zelf misschien ook deuren openen die eerste gesloten waren? Laat ons inlevingsvermogen toe, dat we meer omzien naar elkaar en bij de hand nemen, zodat ook in moeilijke periodes de mens haar waardigheid blijft behouden?

Jeanne Ruigrok.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.