27 april 2021

Vragen over uitvoeringsprogramma spelen

Onlangs is een start gemaakt met het opruimen van speelplaatsen in het kader van het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020. Dit leidde tot veel commotie in de gemeente. De CDA-fractie heeft hier tijdens het Vragenkwartier in de raadsvergadering van 22 april vragen over gesteld.  

In september 2020 nam de raad het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020. aan. Belangrijke voorwaarden voor de steun van de CDA-fractie aan het raadsvoorstel destijds waren een tweetal toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouder. Deze hadden betrekking op de speelplaatsen die volgens het voorstel zouden moeten verdwijnen. Volgens de gedane toezeggingen, zouden speeltuinen pas worden opgeruimd wanneer deze versleten zouden zijn. Hierbij zou de staat van speeltoestellen afzonderlijk worden beoordeeld. Daarnaast werd toegezegd dat omwonenden van de speeltuin, meegenomen zouden worden in het bepalen van de nieuwe bestemming van de vrijgekomen plaats.  

Helaas constateert de CDA-fractie dat gedane toezeggingen vooralsnog niet worden nageleefd bij de uitvoering van het programma. Een groot aantal omwonenden van de speeltuinen voelde zich volkomen verrast door de aankondiging dat de speeltuin, dezelfde dag nog, zouden worden opgeruimd. Hiervoor in de plaats komt, volgens de brief, straatwerk, gras of beplanting. Er wordt echter met geen woord gerept over de rol van de buurt. 

Tijdens de het vragenkwartier hebben we de portefeuillehouder gevraagd hoe er alsnog invulling gegeven zal worden aan de gedane toezeggingen. Nadat uit de beantwoording van de portefeuillehouder bleek dat de interpretatie van de toezeggingen nogal verschillend van aard is, besloot de CDA-fractie een agenderingsvoorstel aan te kondigen om de onduidelijkheden uit de wereld te helpen. 

We verzochten tijdens de vergadering de portefeuillehouder ook verdere verwijdering van toestellen te staken tot de behandeling het agenderingsvoorstel. Hier is vooralsnog gehoor aan gegeven. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.