Jan Weijers

Bestuurslid

Even voorstellen…

Jan Weijers, geboren Hillegommer. Ik ben getrouwd met Hannie van Niel en wij hebben twee kinderen van 35 en 32 jaar. Na een werkzaam leven geniet ik nu van pré-pensioen. Mijn laatste werkgever was Stichting SHDH te Haarlem, een zorginstelling voor ouderenzorg in Haarlem. Hieronder vallen 7 verpleeg- en verzorgingshuizen (intramurale zorg) alsmede dagopvang en –behandeling als zorg thuis (extramurale zorg). Mijn functie was controller wat inhield het dragen van mede-verantwoordelijkheid voor het proces van planning en control . Tevens adviseerde ik het management van de organisatie op het gebied van bedrijfseconomische zaken.

Mijn hobby’s zijn sport, tuinieren en genieten van de natuur. Vanaf mijn jongste jeugd ben ik al lid van toen de S.V. Concordia. Na het doorlopen van de jeugdteams heb ik een aantal jaren in het 1e team gespeeld. Daarna heb ik nog gezaalvoetbald bij toen nog Bron-Vanka, hetgeen een geweldige tijd was. Achter mijn huis ligt een grote tuin waarin ik mij goed van vermaken. Het achterland bestaat uit de duinen en de zee waar ik graag, samen met mijn familie, ga wandelen.

Vanaf eind jaren ‘80 tot begin jaren ’00 heb ik vrijwilligerswerk verricht bij de S.V. Concordia nu S.V. Hillegom. Zodra mijn zoon en dochter op voetbal cq. handbal gingen, ben ik met ze mee geweest.  Bij de voetbal eerst als toeschouwer, later als leider en trainer. In een later stadium ben ik toegetreden tot de jeugdcommissie waarna ik gevraagd ben voor een bestuursfunctie (penningmeester) in het algemeen bestuur. Later heb ik hier nog de functie van secretaris ingevuld. Nu houd ik mij bezig met een wandelgroep van 50-plussers op de vrijdagmiddag en een fietsgroep voor 50-plussers op de woensdagmiddag, hetgeen gezellige middagen zijn.

Al jaren heb ik interesse in de politiek. Echter de drukke werkzaamheden hebben mij indertijd doen besluiten nog even te wachten. Tijdens de wandelmiddagen heb ik contact gekregen met Wim de Bock (huidige fractievoorzitter van het CDA). Zo heb ik  mij kandidaat gesteld als gemeenteraadslid voor het CDA.

Het CDA staat de zorg zeer na en wil het best haalbare voor de bewoners van Hillegom. Vooral de overgang van delen van ouderenzorg, jeugdzorg en de participatiewet van de landelijke overheid naar de gemeenten hebben mijn volle interesse. Vandaar dat ik mij met mijn kennis wil inzetten voor de Hillegomse burgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.