Jan Zwaan

Raadslid

Sinds 2018 ben ik gemeenteraadslid in Hillegom. Daarvoor was ik korte tijd burgerlid en fractie ondersteuner voor het CDA. 

Ik heb me sinds 2018 o.a. bezig gehouden met de thema's Jeugd, Onderwijs en Dienstverlening. Recent vertaalde zich dit o.a. in woordvoering over het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 en over de huisvesting van basisscholen. Binnen de portefeuille Dienstverlening heeft de datagedreven sturing mijn interesse en ben ik lid van de werkgroep vanuit de raad. 

De lokale voorzieningen die Hillegom zo mooi maken worden mede betaald uit de uitkering uit het gemeentefonds die de gemeente ontvangt. Ook zakelijke bezoekers, toeristen en arbeidsmigranten maken gebruik van deze de lokale voorzieningen. Het is eerlijk ook aan hen te vragen hier financieel aan bij te dragen. Dit kan in de vorm van het heffen van een verblijfsbelasting. In 2020 nam de raad hiervoor een motie aan die op mijn initiatief tot stand kwam. 

Hillegom kent in de wijk Elsbroek nog huizen die op erfpacht staan. De gemeenteraad besloot in 2020 dat er een jaar lang 25% korting wordt aangeboden op de prijs die betaald moet worden voor de afkoop. Maar wat wanneer je hier financieel niet toe in staat bent? Dan staat de eigenaar van de woning voor het blok. Om deze onrechtvaardigheid te voorkomen werd er op mijn initiatief een motie ingediend die werd aangenomen.

Gezondheid en veiligheid zijn kernwaarden die de CDA-fractie hoog in het vaandel heeft staan. Deze kernwaarden vertalen zich naar het doel dat Hillegom een plek moet zijn waar kinderen en jongeren veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Een serieuze bedreiging voor deze veiligheid en gezondheid vormt lachgas. Mijn motie voor een verbod in 2019 werd helaas niet aangenomen, maar we kunnen met z'n allen constateren dat lachgas nog altijd een groot probleem is. 

JAN ZWAAN

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.