Jeanne Ruigrok-Schoorl

Raadslid

Even voorstellen......

Sinds vele jaren ben ik getrouwd met Jan en samen hebben we een dochter en twee zonen.

Onze kinderen hebben al vele jaren hun eigen bestemming gevonden. Onze kleinzonen heten Jim  en Max. Sinds een half jaar hebben we een kleindochter Meike. Ik ben geboren in  Hoofddorp 1947, waar mijn ouders een gemengd  agrarische bedrijf hadden. Door mijn agrarische achtergrond heb veel sympathie voor deze bedrijfstak en de vrouwen en mannen die daarin actief zijn.

Langere tijd  geleden ben ik opgeleid als verpleegkundige en werkte  in een algemeen ziekenhuis in Velzen.  Door mijn huwelijk met Jan kwam  ik in Hillegom wonen. Nadat  onze  jongste zoon naar voortgezet onderwijs ging, heb ik me als verpleegkundige  laten bijscholen in Leiden. Tot mijn pensioen werkte ik o.a.  op de afdeling Cardiologie van het Spaarne Ziekenhuis.

Nu mis ik mijn vooral de bijzondere contacten met mensen en de voortgang van technologie. Een zeer bijzondere tijd waar ik met veel genoegen aan terug denk.    De mix van echtgenoot, moeder, oma, vrijwilligerswerk en betaald arbeid is zeker niet saai te noemen.

Vele  jaren ben ik  bestuurlijk actief geweest binnen de vrouwenorganisatie LTV, het huidige ZijActief. Gewoon begonnen als lid van de  plaatselijke afdeling in De Zilk,  maakte ik een carrièremove naar het gewestelijk bestuur als bestuurslid, voorzitter en AB lid van  de landelijke federatie.

Met andere gelijkgestemde vrouwen- organisaties binnen Nederland, bestudeerden we  oa beleidsvoorstellen die vanuit Den Haag en de wereld van zorgverzekeraars  kwamen. Landelijke vrouwenorganisaties zijn ook internationaal actief en betrokken in een  enorm netwerk  van  Non Gouvermentaile Organisaties.. (NGO)

Nog steeds krijg ik berichten van NGO`s, waar we destijds voor een Nederlandse OSW Agriterra   op  missie naar Bohol en Cebu zijn geweest.  Ten behoeve van een educatieproject voor vrouwen hebben  wij  onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de aanvraag.  In samenwerking met Nederlandse Waterbedrijven heeft onze missie aan Bohol, ook op diverse plaatsen voor bewoners in Bohol  water en sanitaire voorzieningen opgeleverd.

Bij de start van WMO heb ik mij  een aantal jaren ingezet voor de mantelzorgers. Met de  veranderende regelgeving zullen we juist nu er samen voor moeten waken  dat onze mantelzorgers niet overbelast raken. Zij zijn het die zorg dragen en hulp bieden aan hun partner of hun familie en mensen in hun omgeving. Zij verdienen voldoende aandacht en de nodige  begeleiding om hun zorgtaak goed te kunnen uitvoeren. Met het CDA pleit ik voor voldoende en goede mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen  en zonodig zorgtaken tijdelijk over te kunnen  nemen. Met een mooi woord heeft dat respijtzorg.

Sinds 7 jaar ben ik als secretaris bestuurlijk actief voor het CDA Hillegom. Ik vind het belangrijk dat mannen en vrouwen actief deelnemen in de besluitvorming van alle bestuurlijke organen.  In de” nieuwe woorden en nieuwe beelden” van het CDA herken ik veel van datgene wat ikzelf  belangrijk vind. Samen verantwoordelijk en solidair, in verbondenheid en zorg voor elkaar.  Vandaar dat ik mij kandidaat stel voor het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.