Een ruim 50-jarig verblijf in Hillegom werd min of meer abrupt beëindigd door een verhuizing naar elders in de Bollenstreek. We wilden kleiner gaan wonen en onze gezinswoning beschikbaar stellen aan een gezin. Helaas vonden we in Hillegom niet onze gewenste nieuwe woning. Maar wat in je hart zit, verdwijnt niet omdat je er niet meer woont. Het is nog steeds “ons dorp”. Hier liggen mijn roots, hier begonnen mijn herinneringen.

Toen het dossier Peuterspeelzalen in de Hillegomse politiek op de agenda kwam, had dit mijn grote belangstelling, zowel zakelijk als privé. Ik heb enkele gemeenteraad- en commissievergaderingen bijgewoond en kwam met voormalig wethouder Fred van Trigt in gesprek. Dit leidde tot toetreding tot de fractie van het CDA, het burgerlidmaatschap en de keuze om me kandidaat te stellen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Onze onverwachte verhuizing zorgde er voor dat ik mijn kandidaatstelling moest intrekken.

Ik ben lid van de fractie gebleven, neem deel aan de fractievergaderingen en deel mijn mening en gedachten over voorstellen en/of agendapunten voor de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. Hoewel er geprobeerd wordt om alles beknopt en to-the-point vast te leggen, ontstaan er vele dikke documenten bij voorstellen en plannen. Een paar extra lees-ogen en kritische vragen helpen de fractie om hun mening te vormen en beter beslagen ten ijs te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.