15 januari 2012

CDA STELT GEZAMENLIJK MET VVD VRAGEN INZAKE GET HOEKT

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET DAGELIJKS BESTUUR                                                                                                                                               

(Artikel 46 Reglement van Orde)

 

(decos)nummer*

 

 

(*In te vullen door de raadsgriffier)

 

Datum:

 

Hoek van Hollland, 15 januari 2012

 

 

Aan de voorzitter van de raad.

Stellers vragen:

 

Jacco van Dam en Anneke van der Meijs

Vraag/vragen

gericht aan:

 

Het dagelijks bestuur

Onderwerp:

 

Stichting Get Hoekt

 

Vragen:

Is het evenementenprogramma van Stichting Get Hoekt voor 2012 al gereed ?

Welke criteria zijn er vanuit de deelgemeente gesteld aan Stichting Get Hoekt inzake het evenementenprogramma ?

Zijn er evenementen in het programma die bezoekers van buiten stimuleren om het recreatief, toeristisch en zakelijk bezoek aan Hoek van Holland te stimuleren en te versterken ?

Op welke wijze is de verbinding geregeld tussen de Hoekse ondernemersvereniging en de Stichting Get Hoekt ?

Op welke wijze wordt het product strand vanuit de Stichting Get Hoekt versterkt ?

Zijn er contacten met strandondernemers vanuit Stichting Get Hoekt inzake de ontwikkeling van activiteiten op het strand om zo het Hoekse toeristische product te stimuleren en te versterken ?

Gaat de ondernemingsvereniging of een vertegenwoordiging van strandexploitanten nog deel uit maken van het bestuur van Stichting Get Hoekt ? Zo niet, waarom niet. Indien wel, in welke (sturende) functie dan ?

Is Rotterdam Marketing betrokken bij Stichting Get Hoekt en in welke hoedanigheid ?

Indien nodig               

Toelichting:

 

De CDA en VVD fractie zijn benieuwd of het gestelde doelen namelijk:

1.

“Het stimuleren van het recreatief, toeristisch en zakelijk bezoek aan de deelgemeente Hoek van Holland"

2.

“De  Stichting “Get Hoekt” coördineert het marketing- promotie- en evenementenbeleid en initieert activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Hoek van Holland en profileert Hoek van Holland als evenementenbadplaats met een aantrekkelijke woonkern en een sterke bedrijvigheid.inmiddels ingekaderd is d.m.v. activiteiten/evenementen in 2012.

De CDA en VVD fractie zijn van mening dat de Stichting Get Hoekt naast interne activiteiten voor de Hoekse bevolking ook activiteiten moet ontwikkelen in samenwerking met ondernemers in het dorp/strand die gericht zijn op het versterken van het toeristisch product van Hoek van Holland.

 

Ondertekening en naam:

 

Namens de CDA en VVD fractie

Jacco van Dam en Anneke van der Meijs

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.