31 januari 2012

CDA TEGEN CO2 OPSLAG

De CDA fractie is blij dat een meerderheid van de deelraad zich uitgesproken heeft tegen CO2-opslag, 25 kilometer uit de kust. Het gaat om een project van E.ON en Electrabel om de CO2 bij de electriciteitscentrale op de Maasvlakte af te vangen en op te slaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Dit besluit werd genomen afgelopen donderdag 26 januari j.l. na behandeling van dit onderwerp in de deelraad.

Een amendement van CDA, PvdA en Leefbaar werd aangenomen met alleen de stemmen van Hoekse Zaken en een VVD'er tegen. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente wordt met het amendement opgedragen over de opslag negatief te adviseren bij de gemeente Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken.

Volgens de CDA fractie zijn er onvoldoende zekerheden rond de opslag van CO2. Het gas wordt voor eeuwig onder de zeebodem opgeslagen en het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het milieu op de langere termijn. Ook is er onduidelijkheid over de chemische reacties die bij hoge druk en temperatuur op de langere termijn kunnen optreden. De CDA fractie is van mening dat als je nu toestemming geeft voor de aanleg voor een pijpverbinding dat je al voor 50% hebt ingestemd ondanks het feit dat de MER (= milieu effecten rapportage) nog gevolgd moet worden. Een meerderheid van de deelraad kon zich vinden in dit standpunt. 

We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. De CDA fractie heeft het bovenstaande inmiddels ook neergelegd bij het CDA Rotterdam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.