13 april 2012

CDA WIL BOMEN TERUG LANGS NIEUWE LANGEWEG

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET DAGELIJKS BESTUUR                                                     

 

                                                                                               

(Artikel 46 Reglement van Orde)

 

(decos)nummer*

 

 

(*In te vullen door de raadsgriffier)

 

Datum:

 

Hoek van Hollland, 12 april 2012

 

 

Aan de voorzitter van de raad.

Stellers vragen:

 

Jacco van Dam

Vraag/vragen

gericht aan:

 

Het dagelijks bestuur

Onderwerp:

 

Nieuwe Langeweg

 

Vraag:

 

-          Is het dagelijks bestuur bereid om de lanenstructuur bij de nieuwe Langeweg (bomen aan beide kanten) in zijn oorspronkelijke staat te herstellen ?

 

Indien nodig               

Toelichting:

 

De CDA fractie is van mening dat de lanenstructuur aan de Langeweg (bomen aan beide kanten) beeldbepalend was voor Hoek van Holland en ziet graag dat deze lanenstructuur weer wordt hersteld nu de Langeweg opnieuw wordt aangepast. De CDA fractie is er zich van bewust dat op het gedeelte van de zeewering geen bomen geplaatst kunnen worden.

 

Veel inwoners van Hoek van Holland vinden het verdwijnen van de bomen aan de Langeweg een gemis en zouden dit graag in de oorspronkelijke staat hersteld zien. Daarnaast is de CDA fractie van mening dat het de entree van het Hoekse centrum enorm verfraaid en een beter aanzicht geeft.

 

 

 

Ondertekening en naam:

 

Namens de CDA fractie

Jacco van Dam

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.